Het ontstaan

van Lichtjes in het Donker

Begin november vindt van oudsher ‘Allerzielen’ plaats: de dag waarop de katholieke gemeenschap haar doden gedenkt. De achterliggende bedoeling van deze dag sprak echter veel meer mensen aan. Dat was de oorsprong van het initiatief ‘Allerzielen Alom’ (www.allerzielenalom.nl), dat door Hedi Hegeman in 2008 vertaald werd naar de eerste ‘Lichtjes in het Donker’ in Alphen aan den Rijn. Het evenement is nadrukkelijk bedoeld voor iedereen, ongeacht geloof of levensbeschouwing. Meteen al die eerste keer bleek dat Lichtjes in het Donker in een grote behoefte voorzag. De 250 bezoekers van destijds zijn inmiddels uitgegroeid tot bijna 2.000 volwassenen en kinderen. Ondanks die overweldigende belangstelling heeft het evenement zijn unieke, intieme karakter behouden. Er is nog steeds volop ruimte voor een persoonlijke beleving, met respect voor de verschillende manieren waarop mensen met hun gevoelens omgaan. Daarop proberen we juist in te spelen door een grote variëteit aan activiteiten en ervaringen aan te bieden die leven en dood met elkaar verbinden.

ANBI Status

Algemeen Nut Beogende Instelling

Stichting Lichtjes in het Donker heeft een Algemeen Nut Beogende Instelling en zet zich geheel in voor het algemeen nut. (RSIN/fiscaal nummer: 852742216.)

Beleidsplan

Doel van de Stichting
Het bevorderen van het herdenken van overledenen op een manier die aansluit bij de huidige samenleving en ontwikkelingen. Dit evenement vindt jaarlijks plaats in de eerste week van november op de Oosterbegraafplaats in Alphen aan den Rijn. 35 Vrijwilligers zetten zich samen in om het evenement te laten plaatsvinden en een vrijwillig bestuur van de stichting neemt de reguliere organisatie voor zijn rekening.

Bereiken doel
Het evenement bestaat al vele jaren en is bekend in Alphen aan den Rijn en omstreken. Het is een 'warm bad' met emotionele verbinding tussen de bezoekers en de vrijwilligers, wat extra sfeervol wordt gemaakt door muziek, gedichten, foto's, verlichting, maar ook hemelpost, een bloemenhart, e.d. Jaarlijks wordt veel publiciteit eraan gegeven in plaatselijke kranten, op social media, in folders, etc.
Om het evenement te kunnen laten plaatsvinden worden sponsoren benaderd, zowel binnen het bedrijfsleven als instellingen die goede doelen sponsoren. Ook de Gemeente Alphen aan den Rijn verstrekt een subsidie.

Beloningsbeleid bestuur
Het bestuur van de Stichting Lichtjes in het Donker bestaat uit een voorzitter, penningmeester, secretaris en 2 medebestuursleden. Het bestuur verricht de reguliere werkzaamheden op vrijwillige basis en ontvangt op geen enkele wijze een vergoeding voor de werkzaamheden, zowel niet in gelden als in natura.

De organisatie

van Lichtjes in het Donker

De organisatie van Lichtjes in het Donker wordt geheel gedragen door vrijwilligers. Zij weten zich ondersteund door een hecht netwerk van partners en sponsoren. Dankzij hun betrokkenheid kan het ingetogen evenement jaarlijks plaatsvinden en meegroeien met de belangstelling en de behoefte van bezoekers. De stichting ‘Lichtjes in het Donker’ heeft uiteraard geen winstoogmerk. Zij beschikt over een bestuur, dat zich met name richt op fondsenwerving, beleid en vergunningen:

Voorzitter: Monique Chaudron
Secretaris: Sjoerd van Dok
Penningmeester: Jacqueline Goverse
Namens de gemeente: Theo Elstgeest

De voorbereiding, organisatie en uitvoering van het evenement is dit jaar in handen van de projectgroep:

Nel Moerings
Irma Vandeveen (Coördinatie vrijwilligers)
Monique Chaudron
Yvonne Motta
Jeroen Wagenaar (Oosterbegraafplaats)
Jacqueline Vegt
Michou van Donk (PR & communicatie, vormgeving, website, Herinnering in Beeld)
Emmie van der Horst (Herinnering in Beeld)

Lichtjes in het Donker is een initiatief van Hedi Hegeman.

Postadres:
Stichting Lichtjes in het Donker
Alida de Jongstraat 22
2401 KT Alphen aan den Rijn

Een donatie

aan Stichting Lichtjes in het Donker

Een bijdrage ter ondersteuning van onze organisatie is van harte welkom! Met uw donatie kunnen wij ieder jaar zorgdragen voor een waardevolle herdenking. U kunt een bedrag overmaken op onze bankrekening: NL 80 RABO 0113 3474 80 t.n.v. Lichtjes in het Donker, onder vermelding van ‘Donatie’. We danken u hartelijk!

Met dank aan

sponsoren en partners